Even voorstellen

Enthousiast en deskundig <lees verder>

Trainer, Docent en Coach

Inspireren en kennis overdragen <lees verder>

Pedagogisch adviseur

De pedagogisch kwaliteit is de kern <lees verder>

Publicaties

blogs, recensies, artikelen <lees verder>

Kwaliteit in de babyopvang

Om zich goed te kunnen ontwikkelen hebben baby’s goede verzorging en een veilige, hygiënische omgeving nodig. Daarnaast is het belangrijk dat de  pedagogisch medewerker veel kennis heeft van de ontwikkeling van de baby. Zo kan zij de baby  stimuleren  in de brede ontwikkeling zonder het kind te forceren en neemt zij ouders mee in de visie van het kinderdagverblijf.

 

Doel van de training:

De pm-er ontwikkelt zich tot babyspecialist en kan optimaal invulling geven aan de noodzakelijke voorwaarden voor een goede ontwikkeling van baby's in het kinderdagverblijf:

·        adequate verzorging

·        afgestemde individuele interactie tussen baby en volwassene

·        stressreductie door vertrouwde volwassene en voorspelbaar handelen

·        kennis en stimulering van de brede ontwikkeling

·        afstemmen met ouders

·        bewust zijn van eigen mensbeeld en de invloed hiervan op haar handelen

 

De inhoud van de training wordt afgestemd op de behoefte en leervragen van de des betreffende kinderopvangorganisatie.

 

Doelgroep

De training is gericht op pedagogisch medewerkers KDV die werken met baby’s in de baby- of verticale 0-4 jaar groep.

 

Trainingswijze

In deze training van 3 tot 10 dagdelen, afhankelijk van de leervraag van de organisatie,  wisselen theorie, intervisie, kijken naar filmbeelden en het delen van tips en ervaringen elkaar af. Er wordt gebruik gemaakt van afwisselende en activerende werkvormen die er op gericht zijn de ideeën vanuit de training op effectieve wijze te integreren in het werken met de baby’s in de dagelijkse beroepspraktijk. Tussen de trainingen door werken de deelnemers aan observaties, het maken van eigen filmbeelden en  aan kleine opdrachten om bepaalde werkwijzen en inzichten te toetsen en te ervaren in de praktijk. Ook is er aandacht voor het borgen van de  gedeelde visie die we samen ontwikkeld hebben.

 

Tijdsduur

De training ‘Kwaliteit in de babyopvang’ bestaat uit minimaal 3 dagdelen van ongeveer 3 uur.

 

Bewijs van deelname

Aan het eind van de training ontvangt  de pedagogisch medewerker een bewijs van deelname.

 

Kosten

De prijs bij een in-company traject is bij een traject van 3 dagdelen 125  euro per cursist, inclusief materiaalkosten.

Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 15  (prijs bij minder dan 10 en meer dan 15 deelnemers in overleg).
 

Offerte en aanmelding

Wilt u een offerte aanvragen? Dat kan hier
  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christine ten Kate.

E-mail                          info@christinetenkate.nl

Website                      www.christinetenkate.nl

Telefoonnummer:    06 30 86 09 63

 

Inhoud
snel zoeken